OBS På grund av hög efterfrågan till följd av de aktuella medierapporterna kan vi inte längre garantera tillgången vad gäller erbjudandet. Från och med har vi en produkt i lager och leverans sker inom 24 timmar efter köp.
Prova vår 100% organiska CBD idag och spara . Istället för att betala , så betalar du endast

Vårt bästsäljande 5-procentiga koncentrat (500 mg) av 100% organisk cannabidiol (CBD) är nu direkt tillgänglig för kunder i Sverige. Idag har vi rabatt på upp till 88%.

CBD är den överlägset mest studerade naturliga cannabinoiden särskilt vad gäller medicinska tillämpningar som behandlar problem såsom stress, smärta, sömnlöshet, depression och ångest.

*

  • LINDRAR oro, depression & stress

  • ELIMINERAR kronisk smärta & värk

  • REGLERAR sinnesstämning & sömnmönster

  • FÖRSTÄRKER fokus & skärpa

* Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2503660/

Beställ nu för endast
Skaffa vår kliniskt validerade och 100% organiska CBD
Normalt Pris

Fyll i beställningsformuläret idag och få beställningen inom 3 arbetsdagar.

Vad utmärker vår organiska CBD?
CBD - Clinically Validated Cannabidiol!

Vad utmärker vår organiska CBD?

Våra organiska CBD-oljor levereras i 10 ml-glasflaskor med droppfria medicinska pipetter. Flaskan innehåller 5% (500 mg) organisk cannabidiol (CBD).

Vår cannabidiol är av högsta kvalitet och utvinns från industrihampa (Cannabis sativa L.) genom en superkritisk CO2-extraktion. Den är noggrant utspädd med olivolja för att uppnå exakta koncentrationer. CO2-extraktion förbättrar inte bara kvaliteten på CBD utan bibehåller även ett helt spektrum av andra cannabinoider, terpener, flavonoider, näringsämnen och antioxidanter.

Mängden cannabinoid och den mikrobiologiska lämpligheten hos denna produkt har grundligt testats, analyserats och dokumenterats i Schweiz.

Vetenskapen bakom vår organiska CBD:s framgång

Hur fungerar CBD i kroppen?

Lindrar ångest

"Antidepressant-like and anxiolytic-like effect of cannabidol: a chemical compound of cannabis sativa" ur CNS & Neurological Disorders - Drug Targets (2014)

Nervskyddande effekter

"Cannabidiol for neurodegenerative disorders: important new clinical applications for this phytocannabinoid?" ur British Journal of Clinical Pharmacology (2013)

Lindrar smärta

"Cannabinoids and pain" ur Handbook of Experimental Pharmacology (2007)

How CBD works in the human body

Minskar risken för åderförkalkning

"The role of the endocannabinoid system in atherosclerosis" ur Journal of Neuroendocrinology (2008)

Antiinflammatorisk

"Cannabidiol CBD and its analogues: a review of their effects on inflammation" ur Bioorganic & Medicinal Chemistry (2015)

Främjar bentillväxt

"Cannabinoid Receptors and the Regulation of Bone Mass" ur British Journal of Pharmacology (2008)

The Science Behind The Success of our Organic CBD The Science Behind The Success of our Organic CBD
CBD:s främsta fördelar enligt forskning och vetenskap

Lindrar smärta

Tack vare dess antiinflammatoriska egenskaper kan CBD användas för att behandla smärta orsakad av artrit, muskelvärk eller ryggmärgsskador. 2008 konstaterade forskare att CBD effektivt lindrar smärta utan negativa biverkningar. De fann även att CBD kan användas för att behandla sömnstörningar relaterade till kronisk smärta.

CBD har länge förknippats med antiinflammatoriska och immunsuppressiva egenskaper och kostnaden för den här cannabinoiden har ökat kraftigt sedan FDA (USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet) godkände det som näringstillskott.

Lindert Schmerzen

Antipsykotiska effekter

Forskning har visat att en av CBD:s fördelar är att den framkallar antipsykotiska effekter. CBD tycks ha en farmakologisk profil liknande den hos atypiska antipsykotiska läkemedel. Detta har påvisats i studier på djur där beteendemässiga och neurokemiska tekniker har använts.

Studier visar dessutom att CBD förhindrar experimentella psykoser och är effektiv i öppna fallrapporter och kliniska prövningar hos patienter med schizofreni samtidigt som den har en anmärkningsvärd säkerhetsprofil.

Hat Antipsychotische Wirkungen

Minskar ångest

En studie från 2011 syftade till att jämföra resultaten av ett simuleringstest av offentliga tal som genomfördes på en frisk kontrollgrupp jämfört med patienter med social fobi som undergick behandling. Totalt 24 icke-tidigare behandlade patienter med social fobi behandlades med antingen CBD eller en placeboprodukt 90 minuter före testet. Forskarna fann att förbehandlingen med CBD betydligt minskade ångest, kognitiv nedsättning och obehag i deltagarnas talprestanda och avsevärt minskade uppmärksamheten medan de väntade på att tala. Placebogruppen uppvisade mer ångest, kognitiv försämring och obehag.

Reduziert Angst

Hjälper till att bekämpa cancer

2011 undersökte forskare den cellulära mekanismen som gör att CBD framkallar celldöd i bröstcancerceller. Studien visade att CBD framkallade en koncentrationsberoende celldöd av både östrogenreceptorpositiva och östrogenreceptornegativa bröstcancerceller.

Forskarna fann även att de effektiva CBD-nivåerna i tumörceller har liten effekt på icke-tumörframkallande bröstceller.

Helps to Fight Cancer

Lindrar illamående

I flertalet kulturer runt om i världen har cannabis i århundraden använts för att minska illamående och kräkningar. Forskning har visat att bland de mer än 80 cannabinoidföreningar som finns i marijuana bidrar både berusande THC och icke-berusande CBD klart till att avlägsna illamående och kräkningar vid djurförsök. En studie från 2012 publicerad i British Journal of Pharmacology fann att CBD hade fördelar, inklusive illamående och antiemetiska effekter, vid administrering till råttor. Forskarna fann att CBD fungerar bifasiskt, vilket innebär att det vid låga doser minskar toxininducerade kräkningar, men vid höga doser ökas illamående eller är utan effekt.

Relieves Nausea
Vanliga frågor om vår CBD
OM VÅR CBD

Har ni en fysisk butik?

Vad är cannabidiol (CBD)?

Hur fungerar CBD?

Vad är det för skillnad på CBD och THC?

Har den här produkten en berusande effekt?

Har CBD-produkter en läkande effekt?

Har organisk CBD-olja några biverkningar?

Hur extraheras den organiska CBD-oljan?

Vad är CO2-extraktion?

Är produkten laglig?

Kommer jag att testas positivt på drogtest om jag använder organiska CBD-oljedroppar?

Så tycker våra kunder!
Skicka mitt provpaket